Chožov - rekonstrukce vodojemu

Chožov - rekonstrukce vodojemu
03.07.2017 – 03.10.2017
Jedná se o rekonstrukci havarijní stavu stavební části objektu.


Více o stavbě:

Vodojem ležící ve svahové zalesněné části na okraji obce Chožov slouží k zásobování obce pitnou vodou. Jedná se o zemní jednokomorový vodojem tvořený kruhovou akumulačních nádrží s objemem 50 m3. Stav povrchů v nádrži vodojemu je velmi dobrý. I omítka na stěnách je v dobrém stavu, jen minimálně degradovaná. Dno vodojemu je taktéž bez výrazných poruch, ale je špatně spádováno. Kritickým prvkem je strop vodojemu, respektive trámy, narušené korozí výztuže v pokročilém stádiu – jejich stav je havarijní. Stávající odvětrávání vnitřních prostorů je nedostatečně. Co se týče technologie, armaturní a trubní vystrojení vodojemu je z velké části nové. Stavební a technologická elektroinstalace je kompletně nová. Nový je rovněž řídící systém a rádiový přenos na dispečink provozovatele. SVS proto rozhodla o rekonstrukci vodojemu tak, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících norem.

V rámci investiční akce SVS bude provedena částečná rekonstrukce, jež se dotkne především stavební části vodojemu.  Při sanaci silně narušených trámů má dojít k náhradě výztuže. Lokálně budou vyspraveny narušené plochy menšího rozsahu stěn a stropů nádrže, dojde k opravě vyspádování dna. Dojde ke kompletní výměně zkorodovaných zámečnických prvků a dveří za nové, vhodné do vlhkého prostředí. Nově bude vyřešeno odvětrávání vnitřních prostor objektu. Nebudou prováděny terénní úpravy areálu, pouze likvidace náletových dřevin a zpevnění přístupové lesní cesty. Kolem objektu bude postaveno nové oplocení s brankou. Bude provedena výměna bezpečnostního přelivu. Ostatní technologie, elektroinstalace a řídící systém, zůstane beze změn.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 3. července 2017. Stavební práce probíhají a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 3. října 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies