Cítoliby, Fügnerova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Cítoliby, Fügnerova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
27.06.2017 – 30.09.2017
Vyměníme úseky dožilé kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 50 obyvatel.


Více o stavbě:


Stávající betonová kanalizace vnitřního průměru 300 a 200 mm je vedena ve Fügnerově ulici v komunikaci s asfaltovým povrchem v hloubce do 2,5 m. Stoka z roku 1965 je ve špatném technickém stavu, zkorodovaná nad 50 % a s dírami ve dně. Zároveň je nutné provést výměnu v těsném souběhu vedeného vodovodu z roku 1967, který je z nevyhovujícího azbestocementu vnitřního průměru 100 mm.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci dvou úseků kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 210 metrů. K rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v délce 121 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 24 domovních kanalizačních přípojek a 15 vodovodních přípojek na trase, jakož i napojení na stávající navazující řady a stoky. Závěrem dojde k obnově povrchu v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště 27. června 2017. Stavební práce začnou začátkem července a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2017. Stavba SVS bude provedena v časové koordinaci s plánovanou akcí městyse, který na rekonstrukci povrchu ve Fügnerově ulici získal dotaci.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies