Děčín, Osadní, Krásnostudenecká - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Děčín, Osadní, Krásnostudenecká - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
09.06.2017 – 09.12.2017
Budou zrekonstruovány dožilé úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 880 obyvatel.


Více o stavbě:


V městské části Děčín – Letná je v Osadní ulici kanalizace z betonu vejčitého profilu 400/600 mm (z r. 1974) a v ul. Krásnostudenecké z betonu vejčitého profilu 300/450 mm (z r. 1977). Stoka uložená v hloubce do 3,4 m je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Vykazuje korozi místy až nad 50 % a rozsáhlou destrukci – praskliny, chybějící části dna a stěn, posunuté trubní spoje, kanalizační šachty nedostatečného profilu a četné kaverny. Některé úseky ani nemohly být zcela prohlédnuty. Vodovod vedený v těsném souběhu je z litiny vnitřního průměru 80 a 100 mm. Pochází z roku 1909 a je dožilý a poruchový, proto SVS rozhodla o rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace i vodovodu. 

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 500 mm v délce 366,1 metrů a vnitřního průměru 300 mm v délce 87,5 metrů – celkem bude vyměněno 453,6 metrů kanalizace. Pro rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z polyetylénu průměru 90 mm v délce 289,7 metrů a průměru 110 mm v délce 93,1 metrů – celkem 382,8 metrů vodovodů. K výměně potrubí, které je uloženo v místních komunikacích, dojde ve společném otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 43 domovních vodovodních přípojek, 54 kanalizačních přípojek, výměna dvou podzemních hydrantů, výstavba 12 nových revizních šachet a napojení na navazující řady a stoky. V závěru dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 9. června 2017. Stavební práce začínají v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 9. prosince 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 152 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies