Doksy, S. K. Neumanna - rekonstrukce kanalizace

Doksy, S. K. Neumanna - rekonstrukce kanalizace
02.06.2017 – 30.09.2017
Rekonstrukce nevyhovujícího úseku kanalizace, na který je připojeno cca 100 obyvatel ze zástavby rodinných domů.


Více o stavbě:


V Doksech – Jiráskově čtvrti je v ulici S. K. Neumanna se zástavbou převážně rodinných domů stávající kanalizace z kameniny o vnitřním průměru 300 mm. Jak prokázala kamerová prohlídka, stoka neznámého stáří je staticky narušená, popraskaná, s netěsnými spoji a prorůstajícími kořeny. Důsledkem je nežádoucí nátok balastních vod. SVS proto rozhodla o rekonstrukci kanalizace, jež je uložena v místní asfaltové komunikaci. V souběhu vedený vodovod z roku 1976 je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použita bezvýkopová metoda – sanace sklolaminátovým samonosným rukávcem v délce 196,6 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních kanalizačních přípojek a sanace kanalizačních šachet, jakož i napojení rekonstruovaného úseku na navazující stávající stoky. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 2. května 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 18 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies