Dubí, Mstišov, Dvojhradí - rekonstrukce vodovodu

Dubí, Mstišov, Dvojhradí - rekonstrukce vodovodu
20.09.2017 – 30.11.2017
Naše investiční akce ve Mstišově nahradí v délce 561 metrů inkrustovaný dožilý vodovod, na který je připojeno cca 60 obyvatel.


Více o stavbě:

Stávající vodovod v uvedené lokalitě je z litinového potrubí vnitřního průměru 60 mm. Řad z roku 1937 je vedený v místní komunikaci a zeleném pásu ve vlastnictví města Dubí a Správy a údržby silnic Ústeckého kraje v hloubce cca 1,7 metru. Vodovod je dožilý, inkrustovaný a poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci vodovodu bezvýkopovou metodou – řízeným podvrtem. Bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v délce 345 metrů a průměru 63 mm v délce 216 metrů – celkem bude rekonstruováno 561 metrů vodovodu.  Součástí stavby je přepojení stávajících 18 domovních vodovodních přípojek na trase a propoje na navazující řady. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 20. září 2017. Stavební práce právě v těchto dnech začaly a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies