Duchcov, Tyršova, Zelenkova, Slepá - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Duchcov, Tyršova, Zelenkova, Slepá - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
07.06.2017 – 02.11.2017
Nahradíme nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu pro cca. 150 připojených obyvatel.


Více o stavbě:


Stávající kanalizace v ulicích Tyršově, Zelenkově a Slepé odvádí splašky z lokality převážně bytových domů do sběrné stoky v Teplické ulici. Stoky jsou tvořeny úseky z různých materiálů: z betonu vnitřního průměru 400 a 100 mm, z kameniny vnitřního průměru 500 a 300 mm a z PVC vnitřního průměru 400 mm. Byly uvedeny do provozu v letech 1958, 1970 a 1996, některé ale jsou neznámého stáří. Zejména betonové úseky jsou ve špatném stavu, jak prokázala kamerová prohlídka, silně zkorodované a popraskané, takže vznikají kaverny. Úsek v Zelenkově ulici je nevhodně vyspárován. V souběhu v osové vzdálenosti cca dva metry od kanalizace je veden litinový vodovod o vnitřním průměru 80 a 200 mm (z let 1955, 1960 a 1982). Je poruchový a navíc je v části trasy uložen nevhodně pod kanalizací. Jeho rekonstrukce je proto zahrnuta do téže stavby. Kanalizace a vodovod jsou vedeny v asfaltobetonové místní komunikaci v hloubce do 3,5 metru.

V rámci investiční akce SVS dojde k vybourání stávající kanalizace i šachet a jejich náhradě. Bude použito potrubí z kameniny o vnitřním průměru 400 mm v délce 155 metrů a vnitřního průměru 300 mm v délce 111 metrů. Pro vodovod bude použito potrubí z litiny o vnitřním průměru 80 mm v délce 512 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 36 domovních vodovodních a 44 kanalizačních přípojek, rekonstrukce 12 revizních šachet a propoje na navazující řady a stoky. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu, kdy v části trasy dojde k vymělčení vodovodu nad kanalizaci. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. června 2017. Stavební práce začnou v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do šesti měsíců od předání staveniště, nejpozději do 2. listopadu 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti innogy.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies