Duchcov, Želénská - rekonstrukce vodovodu

Duchcov, Želénská - rekonstrukce vodovodu
17.05.2017 – 17.09.2017
Jedná se o rekonstrukci poruchového vodovodního řadu v délce téměř 863 metrů a jeho vymístění z nevhodné trasy.


Více o stavbě:


Ve slepé Želénské ulici je vodovod tvořen ocelovým potrubím vnitřního průměru 100 mm. Řad uvedený do provozu v roce 1931 je ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho výměně. Kanalizace v téže lokalitě je ve vyhovujícím stavu a rekonstrukci nevyžaduje. 

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 100 mm v délce 862,86 metrů. Protože má vodovod nevhodnou trasu, vedenou v kolizi s alejí vzrostlých stromů na soukromém pozemku, pod stožárem el. vedení a v areálu soukromé fotovoltaické elektrárny, bude v rámci rekonstrukce vymístěn do nové trasy vedené převážně po okraji přilehlé komunikace. Součástí stavby je prodloužení stávajících 11 domovních vodovodních přípojek v celkové délce 41 metrů a jejich přepojení, jakož i napojení rekonstruovaného úseku na navazující stávající řad. Stavba bude realizována v otevřeném výkopu v hloubce cca 1,3 metru. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 17. května 2017. Stavební práce v těchto dnech začínají a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 17. září 2017.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies