Harrachov, V Borovicích - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Harrachov, V Borovicích - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
26.06.2017 – 30.09.2017
Zrekonstruujeme nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 200 obyvatel.


Více o stavbě:


Vodovod v bytové lokalitě V Borovicích je tvořen dvěma řady z nekvalitní oceli vnitřního průměru 100 mm. Pocházejí přibližně z roku 1980 a jsou zkorodované, inkrustované a poruchové. Jsou vedeny ve velké hloubce po obou stranách místní komunikace v soukromých okrasných předzahrádkách. Kameninová kanalizace vnitřního průměru 300 mm je zde převážně ve vyhovujícím stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Sanaci vyžadují z důvodu prasklin a netěsností pouze některé její úseky a také kanalizační šachty na trase, kterým chybí stupačky a mají poškozené dno.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci vodovodu použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 150 mm v délce 363 metrů, vnitřního průměru 100 mm v délce 8 metrů a vnitřního průměru 80 mm v délce 48 metrů. Nový řad bude vymístěn do veřejného pozemku, do středu komunikace, kde bude uložen do společné rýhy s kanalizací. Původní dva řady budou zrušeny. K rekonstrukci kanalizace bude použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 166 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek, sanace tří kanalizačních šachet na trase a propoje na navazující stávající řady a stoky. Stavba bude v celém rozsahu realizována v otevřeném paženém výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26. června 2017. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech (předpoklad od 29. června) a dle aktualizovaného harmonogramu prací (zhotovitel počítá se zesílenými kapacitami na staveništi) má být stavba dokončena do 30. září 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s naplánovanou investiční akcí města k obnově povrchu komunikace.
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies