Hodkovice nad Mohelkou, Záskalí - náhrada vodního zdroje

Hodkovice nad Mohelkou, Záskalí - náhrada vodního zdroje
01.06.2017 – 31.10.2017
Bude vybudován nový přívodní vodovod pro zajištění dodávky vody z Jeřmanic, bude provedena úprava akumulační jímky Záskalí, jež plní funkci vodojemu, a nově vystrojena bude čerpací stanice pitné vody Jeřmanice.


Více o stavbě:


Stávající zásobování pitnou vodou v horní části místní části Záskalí je problematické. Zdrojem jsou pramenní jímky, ze kterých voda gravitačně natéká do akumulační nádrže objemu ca 4 m3. Stávající zdroj nevyhovuje kvalitativně, co se týče obsahu železa, barvy a zákalu. Navíc nemá dostatečnou kapacitu a v letních měsících je nutné akumulaci zavážet cisternami s přístupem pouze po soukromých pozemcích. To bylo důvodem pro zamítání žádostí o nová připojení – proto SVS rozhodla o náhradě tohoto nevyhovujícího vodního zdroje. 

V rámci investiční akce SVS bude vyřešena dodávka vody z obce Jeřmanice až do akumulační jímky Záskalí. Bude vybudován nový vodovod napojený na vodovod v Jeřmanicích, a to za použití potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v délce 488 metrů a průměru 63 mm v délce 168,5 metrů – celkem 656,5 metrů vodovodu. Trasa povede v místní veřejné komunikaci a dále při okraji komunikace ve vlastnictví Libereckého kraje. Stavba bude provedena převážně bezvýkopovou metodou – řízeným zemním protlakem – a z malé části v otevřeném výkopu. V místě současnéhouložení akumulace budou vybudovány nové akumulační nádrže o objemu 2x5 m3, které pro zásobovanou oblast plní funkci vodojemu. Budeadekvátně posílen výkon čerpadel v automatické čerpací stanici pitné vody v Jeřmanicích v Pastevní ulici a odběrná místa bezprostředně nad touto stanicí budou osazena redukčními ventily. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. Stávající vodní zdroj přestane být využíván a dojde k jeho zasakování.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště 1. června 2017. Stavební práce budou zahájeny následně a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2017.

Je to jedna ze staveb v oblasti strategických investic pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114 milionů korun bez DPH. 

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies