Jablonec nad Nisou, Na Úbočí, Na Samotě - rekonstrukce vodovodu

Jablonec nad Nisou, Na Úbočí, Na Samotě - rekonstrukce vodovodu
07.08.2017 – 07.11.2017
Budou zrekonstruovány v celkové délce téměř 900 metrů nevyhovující úseky vodovodu, na které je připojeno cca 400 obyvatel.


Více o stavbě:

Vodovody v jabloneckých ulicích Na Úbočí a Na Samotě se zástavbou panelových domů jsou tvořeny ocelovým potrubím vnitřního průměru 200 a 150 mm.  Řady neznámého stáří jsou ve špatném technickém stavu, zkorodované, inkrustované a poruchové. Jsou uloženy v místních asfaltových komunikacích, betonové dlažbě a v zeleném pásu. Na sídlišti byl centrální ohřev vody nahrazen lokálním ohřevem v každém domě, proto potrubí trpí nárazovým odběrem vody a častými zákaly, což je důvodem reklamací i výzvy Krajské hygienické stanice, proto SVS rozhodla o jejich rekonstrukci. Kanalizace v této lokalitě je v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodních řadů použito potrubí z polyetylénu průměru 225 mm v délce 609 metrů, průměru 160 mm v délce 284 metrů, – celkem bude vyměněno 893 metrů vodovodů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních přípojek, osazení dvou podzemních hydrantů a napojení na navazující stávající řady. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. srpna 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do tří měsíců od předání staveniště, tj. do 7. listopadu 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 14 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 57 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies