Jablonné v Podještědí, Švermova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Jablonné v Podještědí, Švermova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
30.03.2017 – 30.06.2017
V Jablonném, v ul. Švermova, rekonstruujeme nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 35 obyvatel.

 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Liberecku plánovanou investiční akci roku 2017 - souběžnou rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a 116 let starého vodovodu v Jablonném v Podještědí, ve Švermově ulici a v bezejmenné uličce spojující Švermovu a Staroměstskou ul.

Více o stavbě:
Stoka neznámého stáří je tvořena betonovým potrubím vnitřního průměru 300 mm. Je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka - potrubí je popraskané a s netěsnými spoji. Litinový vodovod vnitřního průměru 100 mm z roku 1901 v téže lokalitě je opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho souběžné rekonstrukci s kanalizací. Vodovod i kanalizace jsou uloženy převážně v místních komunikacích. 

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 280 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z litiny vnitřního průměru 100 mm v délce 247 metrů a z vysokohustotního polyetylénu průměru 63 mm v délce 21 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek, rekonstrukce revizních šachet a napojení na navazující řady a stoky. K výměně potrubí dojde položením do otevřeného paženého výkopu ve stávající trase a niveletě. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí města k obnově povrchu komunikace. S ohledem na zajištění dopravní obslužnosti navíc musí předcházet jiné investiční akci SVS – rekonstrukci vodovodu a kanalizace v komunikaci II/270. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. března 2017. Stavební práce začnou 10. dubna 2017 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 3 měsíců, tj. do 30. června 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies