Liberec, ČOV - instalace mostové váhy

Liberec, ČOV - instalace mostové váhy
10.07.2017 – 10.10.2017
Nainstalujeme mostové váhy pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na ČOV.


Více o stavbě:

ČOV Liberec s původní kapacitou 122 tisíc EO (ekvivalentních obyvatel) byla uvedena do provozu v roce 1994. V letech 2006 – 2008 na základě požadavků evropské směrnice o čištění městských odpadních vod 91/271/EHS prošla rozsáhlou celkovou rekonstrukcí. Po ní její kapacita dosahuje až 190 tisíc EO, což umožnilo odstraňovat staré septiky zejména v centrech Liberce a Jablonce n. Nisou a napojovat další producenty znečištění na kanalizační systém. Na základě nové legislativy vyvstala nyní nutnost vybudovat váhy pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na ČOV. Odpad lze spolehlivě vážit pouze na statických mostových vahách zabudovaných v úrovni terénu.

V rámci investiční akce SVS dojde k instalaci mostových vah GRAVEX concrete. Vážní most je ploché železobetonové konstrukce, která zaručuje vysokou stabilitu a odolnost proti okolním povětrnostním vlivům. Váhy šířky 3 metry a celkové délky 18 metrů se skládají ze dvou 9metrových modulů. Budou dodány jako zapuštěné, tzn. v úrovni komunikace, v provedení s prefabrikovaným zapuštěným základem bez nutnosti betonování základu. To dovolí významně urychlit a přesně naplánovat kompletní montáž váhy. Váhy jsou samoobslužné - na ploše budou osazeny semafory se čtečkami na karty na vjezdu i při výjezdu. Každé vážené auto bude na příjezdu i odjezdu vyfotografováno na vážním tělese vč. SPZ, proto se počítá s osazením tří dohledových kamer. Na ČOV bude umístěn PC s lokální softwarovou aplikací, což umožní ukládat všechna data na centrálním serveru včetně správy systému.  Součástí stavby jsou kromě dodávky mostních vah také všechny související práce stavební a technologické, jako jsou např. přípravné zemní práce, zřízení elektropřípojky a instalace řídící elektroniky. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. července 2017. Stavební práce začaly a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do tří měsíců od předání staveniště, tj. do 10. října 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti strategických investic pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických, a to o celkovém objemu investic 114 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies