Liberec, Dr. M. Horákové - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Liberec, Dr. M. Horákové - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
24.04.2017 – 24.07.2017
Jedná se o dokončení 1. etapy rekonstrukce, týká se úseku mezi ulicemi Hradební a U Potůčku a v Čechově ulici před most přes Lužickou Nisu.


Více o stavbě:


V ulici Dr. Milady Horákové je kanalizace z roku 1910 z kameniny o vnitřním průměru 300 mm ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Je staticky narušená, silně zkorodovaná, popraskaná, netěsná a s protispády. Vede tu také vodovodní řad z litiny vnitřního průměru 300 mm (z roku 1964), z litiny 100 mm (z roku 1654) a z oceli 100 mm (z roku 1959). Je dožilý, inkrustovaný a poruchový. SVS proto rozhodla o souběžné rekonstrukci kanalizace a vodovodu, vedených v ul. Dr. M. Horákové, což je frekventovaná místní asfaltová komunikace ve vlastnictví města. S ohledem na finanční možnosti města při rekonstrukci komunikací bylo nutné stavbu rozdělit do etap.

SVS proto I. etapu stavby rozdělila do roku 2016 (kdy proběhla větší část I. etapy, zahrnující rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ul. Dr. M. Horákové mezi křižovatkami s Melantrichovou a Hradební ulicí) a do roku 2017, kdy dojde k dokončení I. etapy, zahrnující rekonstrukci vodovodu v úseku mezi ul. Hradební a U Potůčku a v Čechově ul. před most přes Lužickou Nisu.

V rámci této investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z tvárné litiny vnitřního průměru 300 mm v délce 124,5 metrů, vnitřního průměru 100 mm v délce 59 metrů a propoj vnitřního průměru 150 mm v délce 7,5 metru. Z důvodu dodržení ochranných pásem sítí bude vodovod vymístěn z chodníku do komunikace. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních přípojek, zrušení původního úseku vodovodu průměru 300 mm v délce 119 metrů zaplavením popílkobetonovou směsí, odstavení řadu průměru 100 mm v délce 94 metrů a napojení rekonstruovaných úseků na stávající navazující řady. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 24. dubna 2017. Stavební práce v těchto dnech začínají a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do tří měsíců od předání staveniště, tj. do 24. července 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s naplánovanou investiční akcí města k rekonstrukci komunikace a chodníků včetně dešťových stok a odvodnění komunikace, a s rekonstrukcí plynovodu společnosti innogy.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies