Litoměřice, Dalimilova, Kozinova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Litoměřice, Dalimilova, Kozinova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
06.04.2017 – 30.11.2017
V Dalimilově a Kozinově ulici budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 250 obyvatel.

 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Litoměřicích plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci nevyhovující kanalizace a souběžně vedeného vodovodu v Dalimilově a Kozinově ulici. 

Více o stavbě:
Stávající kanalizace v Dalimilově ulici je tvořena úseky z kameniny vnitřního průměru 400 mm (z roku 1979, v dobrém stavu) a z betonu vejčitého profilu 400/600 mm (z roku 1932, zkorodovaná i přes 50 %, inkrustovaná, s kavernami). V Kozinově ulici sestává z kameniny vnitřního průměru 400 mm (z roku 1934, v dobrém stavu) a z betonu vejčitého profilu 400/600 mm (z roku 1934, zkorodovaná i přes 50 %, popraskaná, s kavernami). V souběhu s betonovou kanalizací a plynovodem, navrženým k rekonstrukci, je v obou ulicích vedený poruchový vodovod z litiny vnitřního průměru 100 mm.

V rámci investiční akce SVS dojde k souběžné rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Pro kanalizaci se použije potrubí z kameniny vnitřního průměru 500 mm v délce 324,1 metrů, vnitřního průměru 400 mm v délce 112 metrů a vnitřního průměru 300 mm v délce 83,5 metrů – celkem 519,6 metrů kanalizace. Pro rekonstrukci vodovodu se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 100 mm v délce 627,6 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 36 domovních vodovodních přípojek, 63 kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, rekonstrukce kanalizačních šachet na trase a propojení na navazující stávající řady/stoky. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 6. dubna 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (předpoklad 17. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti Innogy.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 86 milionů korun bez DPH.Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies