Litvínov, Podkrušnohorská - rekonstrukce kanalizace

Litvínov, Podkrušnohorská - rekonstrukce kanalizace
21.07.2017 – 31.10.2017
Jedná se o rekonstrukci nedostatečně kapacitního úseku kanalizace.


Více o stavbě:

Kanalizace v k. ú. Chudeřín u Litvínova je z kameniny vnitřního průměru 500 mm. Stoka z roku 1973 je vedená v hloubce až 3,5 metru v zatravněné ploše na pozemcích s p. p. č. 870/1, 661/4 a 661/5 u komunikace Podkrušnohorská, které jsou ve vlastnictví města a dvou firem.  Je v nevyhovujícím technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka, a navíc má problémy s nedostatečnou kapacitou. Na stoce nejsou přípojky.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci uvedeného úseku kanalizace použije železobetonové potrubí vnitřního průměru 600 mm s vnitřní čedičovou výstelkou do poloviny profilu v délce 30,1 metrů. Budou rekonstruovány tři revizní šachty na trase a rekonstruovaný úsek bude napojen na navazující stávající stoky. Závěrem stavby, jejíž součástí je vykácení náletových křovin a drobných dřevin, dojde k obnově zatravněných povrchů pozemků v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 20. července 2017. Stavební práce budou zahájeny do konce srpna a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2017. Stavba SVS bude v otevřeném paženém výkopu provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí společnosti Nanovia – přeložkou kanalizačního výtlaku.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 128 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies