Louny, Čs. armády, Františka Chlouby - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Louny, Čs. armády, Františka Chlouby - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
29.06.2017 – 29.11.2017
Vyměníme úseky dožilé kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 180 obyvatel.


Více o stavbě:

Stávající kanalizace v uvedené lokalitě pochází z roku 1928. Je tvořena úseky z různých materiálů a profilů: z kameniny vnitřního průměru 300 a 400 mm a z betonu vnitřního průměru 400 mm. Stoka je ve špatném technickém stavu, zkorodovaná místy nad 50 %, popraskaná, s netěsnými spoji a chybně napojenými přípojkami.  Zároveň je nutné provést výměnu v souběhu vedeného litinového vodovodu vnitřního průměru 100 a 60 mm z roku 1960, který je poruchový. Kanalizace a vodovod jsou vedeny v asfaltobetonové komunikaci a zeleném pásu v hloubce až 4,5 metru.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci dvou úseků kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 400 mm v délce 234,21 metrů a vnitřního průměru 300 mm v délce 30,28 metrů. K rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z litiny vnitřního průměru 100 mm v délce 78,6 metrů a vnitřního průměru 80 mm v délce 170,4 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 29 domovních kanalizačních přípojek a 17 vodovodních přípojek na trase, napojení na stávající navazující řady a stoky a zrušení téměř 165 metrů původní kanalizace zaplavením popílkem. Závěrem dojde k obnově povrchu v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 29. června 2017. Stavební práce začaly v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 29. listopadu 2017.  Stavba SVS bude provedena v časové koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti innogy.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies