Mařenice - rekonstrukce vodovodu u č. p. 261

Mařenice - rekonstrukce vodovodu u č. p. 261
07.08.2017 – 15.11.2017
V rámci naší investiční akce bude v Mařenicích zrekonstruován úsek vodovodu z roku 1909. Stavbu provedeme v koordinaci s akcí Povodí Ohře.


Více o stavbě:

V Mařeniccích u č. p. 261 na okraji obce jsou dva vodovodní řady z litiny vnitřního průměru 80 mm. Řady jsou vedeny v asfaltové komunikaci ve vlastnictví Krajské správy silnic Libereckého kraje. Jeden z nich podchází řeku Svitávku. Oba byly uvedeny do provozu roku 1909 a dnes jsou dožilé, takže by mohlo dojít k jejich poškození při plánované stavbě Povodí Ohře – rekonstrukci opěrné zdi. SVS proto rozhodla o rekonstrukci vodovodu, kterou provede v koordinaci s akcí Povodí.

V rámci investiční akce SVS bude pro vodovod použito potrubí z litiny vnitřního průměru 80 mm v celkové délce 43,5 metrů. Součástí stavby je přepojení stávající jedné domovní vodovodní přípojky na trase a napojení rekonstruovaného vodovodu na navazující řady. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase a niveletě. Stavba SVS – rekonstrukce vodovodu - bude provedena v koordinaci se stavbou Povodí Ohře, přičemž zemní práce a závěrečná obnova povrchu komunikace nejsou součástí stavby SVS.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. srpna 2017. Stavební práce začaly 9. srpna a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 15. listopadu 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 18 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies