Most, S. K. Neumanna, Slovanská a Pod Resslem - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Most, S. K. Neumanna, Slovanská a Pod Resslem - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
14.06.2017 – 30.11.2017
Jedná se o rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 150 obyvatel.


Více o stavbě:

Kanalizace v uvedené lokalitě se zástavbou převážně bytových domů je tvořena úseky z kameniny vnitřního průměru 400 a 200 mm. Stoky jsou z roku 1960 a dnes jsou v nevyhovujícím technickém stavu, jak prokázala jejich kamerová prohlídka - jsou popraskané a netěsné. Navíc jsou do splaškové kanalizace nesprávně zaústěny dešťové přípojky. Ve Slovanské ul. je stoka vedena pod garážemi, v dalších ulicích je vedena v těsném souběhu s dešťovou kanalizací, kterou plánuje rekonstruovat město Most. Litinový vodovod vnitřního průměru 100 mm z roku 1951 je opakovaně poruchový, proto bude vyměněn současně s kanalizací. Kanalizace a vodovod jsou vedeny v asfaltobetonové komunikaci, v chodníku a zatravněném povrchu.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace použije kamenina vnitřního průměru 400 mm v délce 265,4 m, vnitřního průměru 300 mm v délce 30,09 m, vnitřního průměru 250 mm v délce 17,03 m a sklolaminátový rukávec pro vyvložkování kameninové kanalizace pod garážemi v délce 15,43 m. Ostatní úseky rekonstrukce kanalizace a vodovodu budou provedeny v otevřeném výkopu. Pro vodovod se použije litinové potrubí vnitřního průměru 100 mm v délce 87,49 m. Součástí stavby je přepojení stávajících 2 domovních vodovodních přípojek a 28 kanalizačních přípojek, rekonstrukce 15 revizních šachet a přepojení 2 dešťových svodů do dešťové kanalizace. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. 6. 2017. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech, a to zaměřením a vytyčením inženýrských sítí, a tlakovým čištěním stávajících kanalizačních šachet v místě zahájení stavby (u garáží). Vlastní výkopové práce budou zahájeny od 24. 7. 2017 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. 11. 2017. Zároveň se stavbou SVS bude realizována investiční akce města k rekonstrukci dešťové kanalizace vedené v komunikaci S. K. Neumanna.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 128 milionů korun bez DPH.
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies