Osek, vodojem Na Výsluní, rekonstrukce

Osek, vodojem Na Výsluní, rekonstrukce
03.02.2017 – 04.09.2017
Provedeme stavební i technologickou rekonstrukci vodojemu Na Výsluní v Oseku.


Více o stavbě:
Stávající vodojem Na Výsluní v Oseku leží cca 1,5 km severozápadně od centra města. Voda je do něj dodávána z úpravny vody Meziboří a z prameniště Hrad Osek 4. Jde o dvoukomorový zemní monolitický železobetonový vodojem o objemu 2 x 650 m3. Sestává ze dvou symetrických přesypaných železobetonových monolitických akumulačních nádrží, s přilehlou manipulační komorou a armaturní komorou. Byl uveden do provozu roku 1974. Objekt je ve špatném technickém stavu, protože se projevují důsledky stárnutí materiálů, vnitřní vlhkostní expozice a vnějších povětrnostních vlivů. Poruchy objektu sice nejsou havarijního rázu, ale mají negativní dopad na únosnost, použitelnost a trvanlivost objektu. Promítají se do korozních poruch výztuže železobetonových konstrukcí, poruch vnitřní hydroizolace a nášlapných vrstev podlah, plnoplošné degradace nátěrů vnitřních i vnějších omítek i omítek samotných, poškození střešní krytiny aj. SVS proto rozhodla o rekonstrukci objektu tak, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících norem. 

V rámci investiční akce SVS dojde ke stavební i technologické rekonstrukci vodojemu. Po stavební stránce dojde k realizaci opatření, která zajistí odvětrávání vnitřních prostorů. Dojde také k rekonstrukci střešního pláště, k sanaci koroze výztuže a k obnovení hydro- a tepelně izolační vrstvy. Bude provedena oprava degradovaných vnějších a vnitřních omítek. Dojde k aplikaci paropropustných impregnačních nátěrů a vodoodpudivých fasádních nátěrů. Dojde k výměně nebo odrezení a nátěrům zkorodovaných kovových stavebních prvků, žebříků a zábradlí. Co se týče vnějších prvků, dojde k opravě vstupních schodů, okapových chodníčků, odvodnění a oplocení. Technologická stránka rekonstrukce se týká akumulační nádrže a manipulační komory, tj. výměny a doplnění původního zkorodovaného a inkrustovaného potrubí a armatur. Nové potrubí bude v akumulacích ze svařovaného nerezu, ostatní potrubí z litiny. Dojde také ke kompletní rekonstrukci elektroinstalace. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. února 2017. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech (8. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do sedmi měsíců od předání staveniště, tj. do 4. září 2017. 

Rekonstrukce bude probíhat za provozu vodojemu, neboť vodojem je dvoukomorový, a zhotovitel po dohodě s provozovatelem přislíbil učinit taková hygienická opatření (oddělení montážních prostorů), že bude vždy jeden zásobník v provozuschopném stavu.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH.
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies