Petrovice, rekonstrukce vodovodu

Petrovice, rekonstrukce vodovodu
06.03.2017 – 06.10.2017
V obci Petrovice vyměníme poruchový vodovod v celkové délce 1782,1 metrů , na který je připojeno cca 635 obyvatel obce.


Více o stavbě:

Obec Petrovice leží v blízkosti státní hranice s Německem. Vodovod v obci vybudovala v roce 1970 armáda. Je tvořen úseky z různých materiálů a profilů: z oceli vnitřního průměru 80 mm, z šedé litiny vnitřního průměru 80 a 100 mm, z lineárního polyetylénu průměru 110 mm. Při stavbě nebyl dodržen doporučený technologický postup, konkrétně zásyp (nevhodně byly použity kameny), což je příčinou opakovaných poruch - proto SVS rozhodla o rekonstrukci vodovodních řadů. Vodovod je uložen v asfaltové komunikaci nebo na rozhraní silnice a chodníku nebo zeleně, a dvakrát na trase překonává Petrovický potok. Kanalizace zde není.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci čtyř stávajících vodovodních řadů v obci použito potrubí s jednotným profilem, konkrétně z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 110 mm v celkové délce 1772,9 metrů a krátký úsek z tvárné litiny vnitřního průměru 100 mm s tepelnou izolací a vnitřní ochranou v délce 9,2 metrů. Stavba bude provedena převážně bezvýkopovou technologií Berstlining (spočívá v trhání a roztlačování stávajícího potrubí a současném zatahování nového potrubí stejného nebo většího průměru do potrubí stávajícího) a zčásti v otevřeném výkopu (ve směrově nevhodných úsecích). Součástí stavby je přepojení všech 72 stávajících domovních vodovodních přípojek a napojení na navazující vodovodní řady. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 6. března 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (předpoklad 12. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 6. října 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s akcí Krajské správy a údržby silnic Ústeckého kraje k rekonstrukci obrusné vrstvy komunikace II/248.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132 milionů korun bez DPH.
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies