Postoloprty, Alšova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Postoloprty, Alšova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
10.05.2017 – 30.09.2017
Vyměníme úseky dožilé kanalizace a vodovodu.


Více o stavbě:


Stávající jednotná betonová kanalizace vejčitého profilu 600/900 mm v Alšově ulici je vedena v komunikaci s asfaltovým povrchem a povrchem ze zámkové dlažby. Stoka z roku 1975 je ve špatném technickém stavu, zkorodovaná do 50 % a navíc nedostatečně kapacitní, takže při deštích dochází k zaplavování komunikace a přilehlých nemovitostí. Trasa kanalizace zasahuje do komunikace III. třídy č. 2501, kde má SÚS Ústeckého kraje požadavek na závěrečnou obnovu povrchu komunikace v celé šíři, proto se zde SVS rozhodla vyměnit i dožilý úsek vodovodu z litiny vnitřního průměru 80 mm z roku 1970, který je vedený na druhé straně této komunikace.

V rámci investiční akce SVS bude stávající nekapacitní kanalizace zrušena zapopílkováním a místo ní bude položena kanalizace ze sklolaminátového potrubí vnitřního průměru 1000 mm v délce 67 metrů. K rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z litiny o vnitřním průměru 80 mm v délce 54 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 4 domovních vodovodních přípojek, 10 kanalizačních přípojek a 4 přípojek uličních vpustí na trase, jakož i napojení na stávající navazující řady a stoky. Závěrem dojde k obnově povrchů v celé šíři komunikace. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. května 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (22. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies