Rumburk, Nerudova - odstranění kanalizační výusti, rekonstrukce souběžného úseku vodovodu

Rumburk, Nerudova - odstranění kanalizační výusti, rekonstrukce souběžného úseku vodovodu
08.09.2017 – 30.11.2017
Odstraněním kanalizační výústi DC 150 dojde ke zlepšení životního prostředí, protože odpadní vody budou místo vypouštění bez přečištění do Lučního potoka odváděny do kanalizačního systému, zakončeného na čistírně odpadních vod ve Varnsdorfu.


Více o stavbě:

Z větší části města Rumburk jsou odváděny odpadní vody kanalizačním systémem na ČOV Varnsdorf s kapacitou 55 450 EO (ekvivalentních obyvatel). Stále však existují části města, které jsou odkanalizovány s vypouštěním odpadních vod bez přečištění. Např. jednotná kanalizace v ul. Nerudova, která odvádí odpadní vody od 17 obyvatel z Jiříkovské ulice, je zakončená výústí DC 150 do Lučního potoka, přítoku Mandavy. Z hlediska legislativy jde o nežádoucí stav, který se SVS rozhodla odstranit. Kanalizace z roku 1902 je ve velmi špatném stavu, takže v důsledku jejího zborcení dochází před potokem k propadům terénu. V těsném souběhu s kanalizací je veden ocelový vodovod vnitřního průměru 25 mm z roku 1971, který je kvůli špatnému stavu nutno rovněž vyměnit.

V rámci investiční akce SVS bude vybudována nový úsek jednotné kanalizace za použití kameninového potrubí vnitřního průměru 300 mm v délce 75 metrů. Bude v šachtě připojen na stávající gravitační kanalizaci. Úsek původní kanalizace v délce šesti metrů zakončený výústí do potoka bude zrušen zaplavením popílkem. V souběhu s rekonstrukcí kanalizace proběhne rekonstrukce vodovodu za použití potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 63 mm v délce 65,5 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních přípojek na trase. Stavba SVS bude provedena v otevřeném výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 8. září 2017. Stavební práce mají začít v následujících dnech (40. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2017.

SVS pro okres Děčín na rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 152 milionů korun bez DPH. Z hlediska charakteru investic jde v Rumburku o kombinaci převážně strategické investice s investicí do obnovy majetku. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies