Smržovka, Sklářská - rekonstrukce vodovodu

Smržovka, Sklářská - rekonstrukce vodovodu
13.07.2017 – 15.10.2017
Provedeme rekonstrukci nevyhovujícího úseku vodovodu, uvedeného do provozu roku 1935.


Více o stavbě:

Vodovod ve Sklářské ulici se zástavbou převážně rodinných domů je tvořen litinovým potrubím vnitřního průměru (DN) 100 mm.  Řad z roku 1935 vedený v místní komunikaci je ve špatném technickém stavu, zkorodovaný a poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Splašková kanalizace v této lokalitě není.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodního řadu v úseku od křižovatky ulic Sklářská a Zahradní použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 63 mm v délce 51 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase a niveletě. Součástí stavby je přepojení stávajících čtyř domovních vodovodních přípojek, osazení odvzdušňovací soupravy na konci řadu a jeho napojení na navazující stávající řady. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. července 2017. Stavební práce probíhají a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 15. října 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 14 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 57 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies