Sychrov, Sedlejovice - rekonstrukce vodovodu

Sychrov, Sedlejovice - rekonstrukce vodovodu
11.07.2017 – 11.11.2017
Jedná se o rekonstrukci dožilého a nekapacitního úseku vodovodu v Sedlejovicích, na který je připojeno cca 85 obyvatel.


Více o stavbě:


Část obce Sedlejovice je zásobována vodou z místního vodojemu vodovodem z litiny o vnitřním průměru 50 mm. Potrubí z roku 1910 je za hranicí životnosti, inkrustované, poruchové a nedostatečně kapacitní. Část jeho trasy navíc vede nevhodně po soukromých pozemcích. SVS proto rozhodla o jeho rekonstrukci a vymístění ze soukromých do veřejných pozemků, převážně do zpevněných i nezpevněných komunikací. Kanalizace se v této lokalitě nenachází.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci pěti dílčích vodovodních řadů použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v celkové délce 934 metrů a průměru 63 mm v celkové délce 170 metrů. Součástí stavby je přepojení 31 domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na stávající navazující řady. Stavba bude v asfaltové komunikaci a soukromých pozemcích realizována bezvýkopovou metodou – řízeným podvrtem, v zelené ploše bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 11. července 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (31. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 11. listopadu 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies