Teplice, Dlouhá - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Teplice, Dlouhá - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
13.04.2017 – 31.08.2017
Nahradíme nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu pro cca 100 připojených obyvatel.


Více o stavbě:


Stávající kanalizace neznámého stáří v Dlouhé ulici je tvořena úseky z různých materiálů i profilů: z betonu vejčitého profilu 600/900 mm a z kameniny o vnitřním průměru 400 a 300 mm. Stoka je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka, silně zkorodovaná, popraskaná a nedostatečně kapacitní, což bylo příčinou několika havarijních událostí. V těsném souběhu s ní je veden litinový vodovod vnitřního průměru 200 mm z roku 1970, jehož rekonstrukce je zahrnuta do téže stavby. Kanalizace a vodovod jsou vedeny podél východní strany nového obchodního centra Galerie, a to v částečně pod chodníkem se zámkovou dlažbou a zčásti pod ozeleněným přisypaným svahem.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito potrubí z kameniny o vnitřním průměru 500 mm v délce 117,08 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z litiny vnitřního průměru 200 mm v délce 116,96 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících pěti domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí a propoje na navazující stávající řady a stoky. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu převážně ve stávající trase. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. dubna 2017. Stavební práce začnou v těchto dnech (18. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny nejpozději do 31. srpna 2017. Stavba SVS navazuje na předchozí stavbu SVS - rekonstrukci kanalizace a vodovodu v lokalitě sousedícího Zámeckého náměstí - jež je koordinována s investiční akcí města, obnovou povrchů, a to včetně Dlouhé ulice. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies