Teplice, Opavská - rekonstrukce vodovodu

Teplice, Opavská - rekonstrukce vodovodu
28.03.2017 – 31.05.2017
Výměna poruchového vodovodního řadu v celkové délce 400 metrů, na který je připojeno cca 150 obyvatel.


Více o stavbě:


V Opavské ulici se zástavbou panelových a rodinných domů je vodovod tvořen úseky z litiny vnitřního průměru 150 a 100 mm. Řad byl uveden do provozu v letech 1970 – 71. Je ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho výměně. Řad je veden převážně v zeleném pásu a v chodníku. V souběhu ve vzdálenosti cca 1,5 m od něj je vedena kanalizace. Podle kamerové prohlídky je ve vyhovujícím stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bylo pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu s ochranným pláštěm, a to o průměru 160 mm v délce 307 metrů a o průměru 90 mm v délce 93 metrů. Celkem bude zrekonstruováno 400 metrů vodovodu. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních vodovodních přípojek na trase a napojení navazujících řadů. Stavba bude realizována bezvýkopovou metodou burstlining, kdy dochází k zatažení nového potrubí do potrubí stávajícího při jeho současném roztlačení. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí města k obnově komunikace.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 28. března 2017. Stavební práce finišují, podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. května 2017.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies