Teplice, Zámecké náměstí, Ulice U zámku, rekonstrukce kanalizace

Teplice, Zámecké náměstí, Ulice U zámku, rekonstrukce kanalizace
02.03.2017 – 02.08.2017
V rámci této stavby vybouráme stávající nevyhovující úsek kanalizace a nahradíme jej kanalizací novou, provedeme sanaci dalších úseků kanalizace. Akce se týká cca 200 připojených obyvatel.


Více o stavbě:
Stávající kanalizace v uvedené lokalitě je tvořena úseky z různých materiálů a profilů: z betonu vejčitého profilu 800/1200 mm a 700/1050 mm, z betonu vnitřního průměru 1200 mm a z kameniny o vnitřních průměrech 300, 250 a 200 mm. Některé úseky stok vesměs neznámého stáří jsou v nevyhovujícím stavu, jak prokázala kamerová prohlídka a musí být vyměněny. Kanalizace je uložena v místní asfaltobetonové a žulou dlážděné komunikaci v hloubce do tří metrů.

Investiční akce SVS bude rozdělena do dvou etap. První etapa (rekonstrukce) 1. 3. – 15. 5 2017 bude provedena v otevřeném paženém výkopu, druhá etapa (sanace) 1. 6. – 30. 9. 2017 bude provedena bezvýkopem. V rámci rekonstrukce bude pro kanalizaci použita kamenina vnitřního průměru 300 mm v délce 48,84 metru a beton vejčitého profilu 700/1050 mm v délce 1,62 metru. Celková délka rekonstruované kanalizace je 50,46 metrů. V rámci této etapy práce dojde také k rekonstrukci šachet na trase, přepojení přípojek a stávající rušená kanalizace bude zaplavena. V rámci sanace kanalizace bude provedeno nové obložení vnitřního povrchu stoky čedičem u stávajících úseků stok vejčitého profilu. Celková délka sanované kanalizace je 244 metrů. Součástí této etapy práce je rekonstrukce celkem pěti šachet a jedné spojné komory na trase. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 23. února 2017. Stavební práce začnou v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou akcí města ke kompletní rekonstrukci plochy Zámeckého náměstí.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 127 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies