Třebušín - rekonstrukce vodovodu

Třebušín - rekonstrukce vodovodu
13.07.2017 – 30.09.2017
Bezvýkopovou metodou vyměníme 92 metrů inkrustovaného vodovodu.


Více o stavbě:


Stávající vodovod v Třebušíně je tvořen litinovým potrubím vnitřního průměru 80 mm. Byl uveden do provozu roku 1974 a dnes je ve špatném technickém stavu, inkrustovaný a opakovaně poruchový. Je veden v místní asfaltové komunikaci III. třídy a v zeleném pásu podél ní, v hloubce do dvou metrů. V souběhu s vodovodem ve vzdálenosti 1,5 - 6 metrů je vedena kanalizace, jejíž stav výměnu nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci vodovodu, kdy bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v délce 92 metrů. Stavba bude provedena ve stávající trase a niveletě bezvýkopovou metodou berstlining, která spočívá v trhání nebo roztlačování stávajícího potrubí a současném zatahování nového potrubí stejného nebo většího průměru. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních přípojek na trase a propojení na navazující řady. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. června 2017. Stavební práce začnou v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 86 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies