Trmice, V Jílovišti - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Trmice, V Jílovišti - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
16.08.2017 – 31.10.2017
Vyměníme nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 50 obyvatel.


Více o stavbě:

V trmické ulici V Jílovišti poblíž nájezdu na D8 je betonová kanalizace vnitřního průměru 500 mm. Stoka z roku 1918 je uložena v hloubce do 2,2 m. Jak ukázala kamerová prohlídka, je ve špatném technickém stavu, zkorodovaná, popraskaná a s kořeny ve spojích, v důsledku čehož vznikají kaverny.  Ulicí vedou dva vodovodní řady: z litiny vnitřního průměru 80 mm a z oceli vnitřního průměru 150 mm - odbočka přivaděče pro Trmice. Oba řady jsou z roku 1963 a vykazují korozi, proto SVS rozhodla o výměně kanalizace i vodovodu.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 250 mm v délce 103,19 metrů. Část stoky v délce 32,5 metrů bude zrušena – zaplněna betonem. Pro rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 160 mm v celkové délce 350,64 metrů. Rekonstrukce bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Vodovod bude částečně vymístěn do nové trasy z důvodu kolize původní trasy s kanalizací. Součástí stavby je přepojení všech domovních vodovodních a kanalizačních přípojek na trase, rekonstrukce revizních kanalizačních šachet a napojení na navazující stávající vodovod/stoku. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. srpna 2017. Stavební práce začaly v uplynulých dnech (34. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies