Údlice, ČOV - instalace mostové váhy

Údlice, ČOV - instalace mostové váhy
12.07.2017 – 12.10.2017
Nainstalujeme mostové váhy pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na ČOV.


Více o stavbě:

ČOV Údlice s kapacitou s kapacitou 50 183 EO (ekvivalentních obyvatel) slouží k čištění odpadních vod z Chomutova a Údlic, bez sídliště Kamenná, sídliště Zahradní, sídliště Písečná a části sídliště Březenecká. Rozsáhlou rekonstrukcí prošla v letech 2004 – 2006. Na základě nové legislativy vyvstala nyní nutnost vybudovat v areálu ČOV váhy pro vážení odpadů navážených nákladními vozy na ČOV. Odpad lze spolehlivě vážit pouze na statických mostových vahách zabudovaných v úrovni terénu.

V rámci investiční akce SVS dojde k instalaci mostových vah GRAVEX concrete. Vážní most je ploché železobetonové konstrukce, která zaručuje vysokou stabilitu a odolnost proti okolním povětrnostním vlivům. Váhy šířky 3 metry a celkové délky 18 metrů se skládají ze dvou 9metrových modulů. Budou dodány jako zapuštěné, tzn. v úrovni komunikace, v provedení s prefabrikovaným zapuštěným základem bez nutnosti betonování základu. Váhy jsou samoobslužné - na ploše budou osazeny semafory se čtečkami na karty na vjezdu i při výjezdu. Každé vážené auto bude na příjezdu i odjezdu vyfotografováno na vážním tělese vč. SPZ, proto se počítá s osazením tří dohledových kamer. Na ČOV bude umístěn PC s lokální softwarovou aplikací, což umožní ukládat všechna data na centrálním serveru včetně správy systému.  Součástí stavby jsou kromě dodávky mostních vah také všechny související práce stavební a technologické, jako jsou např. přípravné zemní práce, zřízení elektropřípojky a instalace řídící elektroniky.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 12. července 2017. Stavební práce začaly a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do tří měsíců od předání staveniště, tj. do 12. října 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti strategických investic pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies