Ústí nad Labem, Dětská, Myslivečkova, Na Stráni, rekonstrukce vodovodu

Ústí nad Labem, Dětská, Myslivečkova, Na Stráni, rekonstrukce vodovodu
06.03.2017 – 31.10.2017
V Ústí nad Labem - Vaňově vyměníme poruchové úseky tří vodovodních řadů a čtyř odbočných řadů v celkové délce 765 m, dosah je přes 160 obyvatel.


Více o stavbě:
V uvedené lokalitě jsou vodovodní a odbočné řady tvořené úseky z různých materiálů a profilů. Vesměs byly uvedeny do provozu roku 1929. V Dětské a Myslivečkově ul. je řad z litiny průměru 70 mm. Vykazuje silnou korozi, inkrustaci 20 % a netěsné spoje na řadu. Dále je v téže ulici vodovod z oceli průměru 50mm (bezporuchový), z litiny průměru 60 mm (taktéž bezporuchový), úsek z litiny průměru 65 mm a z polyetylénu průměru 63 mm (opravený v r. 2008). V ul. Ve Stráni je ocelový řad průměru 100 mm. Poruchové odbočné řady jsou z litiny průměru 80 mm a z oceli průměru 25 a 20 mm. Kanalizace je vedena v souběhu s vodovodem pouze v ul. Ve Stráni, ale rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci tří řadů a čtyř odbočných řadů použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu průměru 110 mm v délce 82 metrů a průměru 90 mm v celkové délce 552,6 metrů. Pro odbočné řady bude použito potrubí z téhož materiálu průměru 63 mm v celkové délce 130,5 metrů. Celkem bude zrekonstruováno 765,1 metrů vodovodu. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 36 domovních vodovodních přípojek na trase a napojení navazujících a odbočujících řadů. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 6. března 2017. Stavební práce začnou po vydání výkopového povolení (předpoklad 12. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců, tj. do 6. srpna 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 132 milionů korun bez DPH.
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies