Varnsdorf, Moravská - rekonstrukce vodovodu

Varnsdorf, Moravská - rekonstrukce vodovodu
07.04.2017 – 30.06.2017
Rekonstrukce dožilých úseků vodovodu v celkové délce 383 metrů, na který je napojeno cca. 30 obyvatel.

 

Více o stavbě:

V Moravské ulici u fotbalového stadionu je vodovod tvořen úseky z litiny vnitřního průměru 125 a 100 mm. Řady pocházejí z roku 1932 a dnes jsou ve špatném technickém stavu, dožilé a poruchové, proto SVS rozhodla o jejich rekonstrukci. Kanalizace se zde nenachází.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 110 mm v celkové délce 383 metrů. K výměně potrubí dojde v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení všech pěti domovních vodovodních a přípojek na trase a napojení na stávající navazující řady. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. dubna 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s naplánovanou rekonstrukcí společnosti innogy.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 152 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies