Výškov - rekonstrukce ČOV

Výškov - rekonstrukce ČOV
03.05.2016 – 31.08.2017
Jedná se o kompletní rekonstrukci ČOV, jejíž kapacita poté bude 380 ekvivalentních obyvatel.


Více o stavbě:


Na čistírnu odpadních vod ve Výškově jsou nyní přiváděny odpadní vody oddílnou kanalizací z Výškova (gravitačně) a jeho oddělené části Transformovna (přečerpáváním na vzdálenost 0,9 km před česle ČOV). ČOV na východním okraji Výškova je mechanicko-biologická s čerpáním na vtoku, gravitačním průtokem čistírenskou linkou, s čerpáním vyčištěných vod do recipientu na vzdálenost 2,4 km a bez kalového hospodářství. Byla uvedena do provozu v roce 1979 s projektovanou kapacitou 542 EO (ekvivalentních obyvatel) a její technický stav již byl na pokraji životnosti.

V rámci investiční akce SVS je prováděna stavební i technologická rekonstrukce ČOV, kdy k výměně technologie dochází při využití stávajících objektů v areálu ČOV. Rekonstrukcí prochází vstupní čerpací stanice a hrubé předčištění. Biologickou část tvoří původní nádrže – jedna aktivační a druhá dosazovací. Přebytečný kal z dosazovací nádrže se bude čerpat do nové provzdušňované kalové jímky o objemu 21 m3, odkud bude gravitačně zahuštěný kal odvážen k dalšímu zpracování na jinou ČOV. Do provozního objektu se umístí dmychadla v protihlukových krytech a dojde k výměně měrného zařízení. Bude také doplněna elektroinstalace a řídící systém ČOV. Rekonstruovaná ČOV bude mít dostatečnou kapacitu 380 EO. Stavba probíhá za provozu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena v květnu 2016 a podle schváleného harmonogramu má být dokončena do 31. srpna 2017. Poté bude následovat roční zkušební provoz zrekonstruované ČOV. 

Je to jedna ze staveb v oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies