Žatec-Bezděkov, Ke hřišti, rekonstrukce vodovodu

Žatec-Bezděkov, Ke hřišti, rekonstrukce vodovodu
31.03.2017 – 30.06.2017
V Bezděkově vyměníme poruchový vodovodní řad v délce 157 metrů, na ten je připojeno cca 60 obyvatel.

 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Lounsku plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci poruchového vodovodu v lokalitě ke hřišti v Bezděkově, jenž je místní částí Žatce.

Více o stavbě:
V Bezděkově je ke hřišti veden vodovod z polyetylénu vnitřního průměru 100 mm. Řad byl uveden do provozu v roce 1975. Je ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho výměně. Řad je veden v hloubce do dvou metrů v místní komunikaci pokryté asfaltem a štěrkem. Kanalizace zde není.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu o vnitřním průměru 80 mm v délce 157 metrů Součástí stavby je odstranění původního vodovodu, přepojení všech stávajících 17 domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na navazující stávající vodovod. Stavba bude realizována v celé délce v otevřeném paženém výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 31. března 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (16. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do tří měsíců od předání staveniště, tj. do 30. června 2017. Stavba SVS bude provedena v časové koordinaci s naplánovanou investiční akcí města Žatec k obnově povrchu komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH. 
 

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies