Žatec, Klášterní - rekonstrukce vodovodu

Žatec, Klášterní - rekonstrukce vodovodu
30.08.2017 – 31.10.2017
Vyměníme úsek dožilého vodovodu v délce téměř 96 metrů.


Více o stavbě:

Stávající vodovod z polyetylénu průměru 100 mm v uvedené lokalitě pochází z roku 1975. Je ve špatném technickém stavu, dožilý a poruchový. Řad je veden v hloubce do dvou metrů v asfaltoštěrkové komunikaci v Klášterní ulici a v asfaltové komunikaci v křižovatce ulic Klášterní x Tyršova. Kanalizace v této lokalitě není.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci řadu použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v délce 95,8 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase a niveletě. Součástí stavby je přepojení stávajících šesti domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na navazující řady. Závěrem dojde k obnově povrchu v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. srpna 2017. Stavební práce začnou v týdnu od 11. září 2017 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou akcí města, obnovou komunikace včetně podloží.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies