Žatec, nám. Svobody - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Žatec, nám. Svobody - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
21.09.2017 – 31.05.2018
V rámci naší investiční akce vyměníme v centru města úseky dožilé kanalizace a vodovodu z 50. let.


Více o stavbě:

Stávající jednotná betonová kanalizace vejčitého profilu 500/750 mm v uvedené lokalitě pochází z roku 1956. Stoka je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka – zkorodovaná a staticky narušená se zborceným stropem, takže vznikají kaverny. V souběhu je veden litinový vodovod vnitřního průměru 100 mm z roku 1955, který je dožilý. Kanalizace a vodovod jsou vedeny v hloubce až 4,5 metru v místní komunikaci (ve vlastnictví města), jež je dlážděná žulovými kostkami.

V rámci investiční akce SVS bude provedena rekonstrukce nevyhovujícího úseku kanalizace v délce 35,9 metrů za použití kameninového potrubí vnitřního průměru 400 mm. K rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z tvárné litiny vnitřního průměru 100 mm v  délce 40 metrů. Stavba bude provedena v souběhu v otevřeném paženém výkopu. Její součástí je přepojení stávajících domovních vodovodních přípojek, kanalizačních přípojek, přípojek uličních vpustí a kanalizačních šachet na trase, jakož i napojení rekonstruovaných úseků na navazující řady a stoky. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 21. září 2017. Stavební práce začnou po vydání výkopového povolení (předpoklad 42. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. května 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies