Žatec, ul. Nákladní a Karla IV., rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Žatec, ul. Nákladní a Karla IV., rekonstrukce vodovodu a kanalizace
10.03.2017 – 30.06.2017
Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Lounsku plánovanou investiční akci roku 2017: souběžnou rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu a kanalizace v centru Žatce, v ulicích Nákladní a Karla IV.

 

Více o stavbě:

Vodovod je v uvedené lokalitě tvořen úseky z litiny vnitřního průměru 80 a 60 mm. Řad byl uveden do provozu v roce 1955. Potrubí je ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchové. Kanalizace je z betonového potrubí vnitřního průměru 500 a 400 mm. Stoka z roku 1964 je podle kamerové prohlídky v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje. Nevyhovující jsou jen dvě revizní kanalizační šachty, proto SVS rozhodla o jejich rekonstrukci zároveň s vodovodem. Vodovod a kanalizace jsou uloženy v místní komunikaci s betonovou a žulovou dlažbou ve vlastnictví města, v hloubce do 2,8 m. 

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z litiny vnitřního průměru 80 mm v délce 206,2 metrů a vnitřního průměru 300 mm v délce 27,4 metrů – tato zkapacitněná část bude do budoucna sloužit jako přívodní řad na náměstí Svobody. Pro rekonstrukci kanalizace bude použito potrubí z betonu vnitřního průměru 400 mm v délce 4 metrů. Zároveň na ní dojde k rekonstrukci dvou revizních šachet. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních i kanalizačních přípojek a napojení na stávající navazující řad. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí města k obnově povrchu komunikace v úseku ul. Nákladní – Karla IV. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. března 2017. Stavební práce začnou v těchto dnech (12. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH. 

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 54 úpraven vody, 994 vodojemů, 8982 km vodovodů (bez přípojek), 192 čistíren odpadních vod a 3954 km kanalizace (bez přípojek). Prioritou SVS je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz

Zdroj informací o důležitých uzavírkách:

http://mapa.dopravniinfo.cz

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies