Žatec, Velichov - rekonstrukce vodovodu

Žatec, Velichov - rekonstrukce vodovodu
28.04.2017 – 28.07.2017
Výměna 155 metrů poruchového úseku vodovodního řad, na který je připojeno cca 50 obyvatel.


Více o stavbě:


Ve Velichově je veden vodovod z lineárního polyetylénu vnitřního průměru 50 mm. Řad byl uveden do provozu v roce 1981. Je v nevyhovujícím technickém stavu a poruchový, proto SVS rozhodla o jeho výměně. Řad je veden v hloubce do dvou metrů v místní betonové komunikaci. V souběhu vedená kanalizace z PVC vnitřního průměru 250 mm z roku 2003 je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu o vnitřním průměru 50 mm v délce 155,1 metrů. Součástí stavby je odstranění původního vodovodu, přepojení všech stávajících 14 domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na navazující stávající vodovod. Stavba bude realizována v celé délce v otevřeném paženém výkopu. Vodovod bude vymístěn z původní trasy, ze soukromého pozemku. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 28. dubna 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do tří měsíců od předání staveniště, tj. do 28. července 2017. Stavba SVS bude provedena v časové koordinaci s naplánovanou investiční akcí města Žatec k obnově povrchu komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies