Albrechtice v Jizerských horách – rekonstrukce vodojemu

Albrechtice v Jizerských horách – rekonstrukce vodojemu
19.07.2018 – 07.12.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodojemu.


Více o stavbě:

Vodojem se nachází v k.ú. Albrechtice v Jizerských horách na pozemku p. č. 632/3. Je postaven na terénní protáhlé vyvýšenině s možností výhledů do okolní krajiny. Daná lokalita se nachází v CHKO Jizerské hory a je pohledově exponovaná. Vodojem byl uveden do provozu v roce 1989 a v současnosti odpovídá jeho stavební i technologická část jeho stáří.

Na stropě akumulace a vstupu je obnažená výztuž, ocelové potrubí odběru, přítoku a bezpečnostního odběru je silně zkorodované. Strop podzemní části má obnaženou rozdělovací výztuž. Kolem VDJ je oplocení z drátěného  povlakovaného pletiva uchyceného do ocelových sloupků. Vstupní brána je mechanická dvoukřídlová. Oplocení je zdeformované, sloupky jsou zkorodované. Kolem objektu je okapový chodník a betonové žlabovky. Opěrná zeď je prasklá vpravo od vstupu. Z uvedených důvodu rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

V rámci rekonstrukce dojde k provedení udržovacích prací, dále dojde ke zbourání stávající sedlové střechy, která bude nahrazena pochůznou střechou. Přístup na střechu vodojemu bude po ocelové rampě. Přístup na rampu je po travnaté cestě, která vede kolem plotu. Dále dojde k sanaci betonových konstrukcí a k výměně technologického vystrojení. Z vnější strany budou stávající betonové přístupové schody nahrazeny lehkými schody z kompozitu. Nádrž vodojemu bude nově izolovaná proti zemní vlhkosti, stropní deska bude zateplena a nádrž zpět zasypána. Vodojem bude nově oplocen.

Stavba nevyžaduje zřízení provizorního vodovodu. Provozovatel provede úpravy v manipulační komoře. Osadí redukční ventil na propojení přítok – odběr, a tak bude zajištěno zásobení obyvatel vodou.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 19. července 2018. Vlastní stavební práce začínají ve středu 22. srpna 2018 a stavba má být dokončena nejpozději do 31. října 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 7. 12. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec na Nisou, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies