Bečov, lokalita k nádraží - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Bečov, lokalita k nádraží - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
15.02.2018 – 30.09.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1114,1 metrů a úseku kanalizace v délce 130,9 metrů.


Více o stavbě:

Vodovodní řady v uvedené lokalitě jsou z různého materiálu, profilu i stáří. Pocházejí z let 1961 až 1979, většinou jsou tvořeny z litiny průměru 80 až 150 mm, jeden úsek je ocelový, ten pochází z roku 1972. Řady jsou již dožilé a poruchové. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úseky kanalizace, která byla uvedena do provozu v roce 1973. Je tvořena betonovým potrubím průměru 300 mm a potrubím z PVC průměru 400 mm. Potrubí vykazuje netěsné spoje a protispády. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci. Rekonstrukce bude probíhat ve stávající nivelitě a trase.

Stávající kanalizační bude nahrazeno potrubím z kameniny průměru DN 300 včetně revizních šachet. V rámci rekonstrukce kanalizace budou přepojeny veškeré stávající domovní přípojky a přípojky od uličních vpustí v celkovém počtu cca 10 ks. Rekonstrukce kanalizační stoky bude provedena v otevřeném výkopu. Kanalizační potrubí se nachází v zeleném páse podél komunikace v délce od č. p. 189 po novostavbu. Rekonstrukce bude provedena v délce 130,9 metrů.

Rekonstrukce vodovodních řadů bude provedena ve stávajících trasách a stávajících výškách v celkové délce 1 114,1 metrů. Stávající vodovody budou nahrazeny novým vodovodním potrubím z vysokohustotního polyetylenu (HD-PE PE 100, SDR 17). Při rekonstrukci vodovodních řadů budou přepojeny stávající vodovodní přípojky v celkovém počtu cca 40 ks. Rekonstrukce bude provedena kombinací bezvýkopové pokládky potrubí a pokládkou do otevřeného výkopu. Před realizací stavby budou odstraněny keře a živé ploty, které rostou přímo v trase kanalizace a vodovodu. Po realizaci budou zhotovitelem vysazeny keře a živé ploty nové. Obnova povrchu bude provedena do původního stavu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 15. února 2018. Zhotovitel zajišťuje vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začnou koncem dubna. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 23 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 161,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies