Brandov - rekonstrukce úpravny vody

Brandov - rekonstrukce úpravny vody
27.07.2017 – 31.10.2018
Provedeme rekonstrukci dožilé úpravny vody, která zásobuje pitnou vodou cca 230 obyvatel připojených na místní vodovod.


Více o stavbě:

Úpravna vody Brandov se nachází na okraji lesa jižně od obce Brandov. Je tvořena budovou, ve které jsou umístěny dvě akumulační nádrže upravené vody (50 m3 a 100 m3) i veškerá technologie. Surová voda do úpravny gravitačně natéká ze čtyř místních zářezů a plošného vývěru. Úpravna s max. kapacitou 5 l/s byla vybudována v roce 1993. Zásobuje pitnou vodou cca 230 obyvatel připojených na místní vodovod. Poruchy objektu sice ještě nejsou havarijního rázu, ale mají negativní dopad na životnost objektu - SVS proto rozhodla o rekonstrukci tak, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících norem.

V rámci investiční akce SVS bude provedena celková rekonstrukce, jež se dotkne stavební (vnější i vnitřní) i technologické části úpravny vody.  Stavební část zahrnuje kompletní výměnu střešního pláště, doplnění izolace objektu proti zemní vlhkosti a vybudování nového okapového chodníku, sanace nedostatečného krytí výztuže a nosníků, rozsáhlé opravy stropů, stěn a podlah odstraněním trhlin a degradovaných omítek a aplikace nových vč. nátěrů. Dojde odrezení a natření veškerých ocelových prvků, jakož i k realizaci opatření, která zajistí nucené odvětrávání vnitřních prostorů. Co se týče technologie, bude kompletně vyměněno zkorodované potrubí, armatury i filtry, které již nelze opravit z důvodu nedostupnosti náhradních dílů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. července 2017. Stavební práce začaly ve 32. týdnu a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny 31. prosince 2017. Stavba SVS bude probíhat za provozu, odstávky budou krátkodobé v průběhu realizace stavby a pak jedna cca 12ti denní pro provedení kompletní výměny technologie.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 10. 2018.

Je to jedna ze staveb v oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 25 staveb (kategorie obnovy majetku i strategické, vyvolané legislativou) o celkovém objemu investic 128 milionů korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies