Chabařovice, Roudníky - rekonstrukce vodovodu

Chabařovice, Roudníky - rekonstrukce vodovodu
04.07.2018 – 04.12.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 689,54 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 80, který byl uveden do provozu v roce 1954. Vodovod je značně zarostlý inkrusty a čím dál více poruchový. Z uvedených důvodů a s ohledem na koordinaci s investiční akcí města Chabařovice rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu bude provedena v celkové délce 689,54 metrů, a to převážně otevřeným výkopem. V délce 81 metrů bude použita bezvýkopová technologie Berstlining, která spočívá v trhání a roztlačování stávajícího potrubí a zatahování nového potrubí. Nový vodovodní řad bude proveden z vysokohustotního polyetylenu (PE-HD PE100 RC+ DN/OD 90 PN 10).

Stavba bude probíhat po etapách. Obyvatelé mají možnost se s podrobnostmi ke stavbě seznámit na veřejném projednání, které se uskuteční ve čtvrtek 26. 7. 2018 od 16 hod. v kulturním domě v Roudníkách. Stavba je koordinována s investiční akcí města Chabařovice, které bude provádět celoplošnou obnovu povrchů komunikace.

Vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 4. července 2018. Stavební práce začnou v následujících dnech pokládkou a instalací tzv. suchovodů, tj. náhradních vodovodů vedených po povrchu.

Vlastní výkopové práce by měly být zahájeny v týdnu od 13. srpna 2018. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 5. měsíců od předání staveniště, tj. nejpozději do 4. prosince 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 113,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies