Chomutov, Komenského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Chomutov, Komenského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
14.03.2018 – 15.12.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 277,4 metrů a vodovodu v délce 371 metrů.


Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen úsekem potrubí z litiny vnitřního průměru DN 100 mm, uvedeným do provozu v roce 1961, a úsekem z ocelového potrubí průměru DN 100 mm z roku 1920. Řady jsou již dožilé a inkrustované. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úsek kanalizace, tvořené kameninovým potrubím průměru DN 300 mm, a úsekem z betonového potrubí průměru DN 300 mm. Trouby jsou rozlámané a betonová stoka vykazuje vysokou korozi. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS bude stávající kanalizační stoka nahrazena novým potrubím z kameniny DN 300 v délce 277,4 metrů. Dále bude provedena rekonstrukce vodovodu v celkové délce 371 metrů, jako materiál bude použito potrubí z tvárné litiny DN 100 (v délce 335,5 m), propoj DN 150 (v délce 2,5 m), a úsek z vysokohustotního polyetylenu HD-PE (v délce 33 m). Součástí stavby je přepojení všech vodovodních a kanalizačních přípojek. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 14. března 2018. Zhotovitel zajišťuje vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce budou zahájeny do konce dubna. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do sedmi měsíců od předání staveniště, tj. do 14. října 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 15. 12. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 120,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies