Chomutov, Meisnerova, Vršovců - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Chomutov, Meisnerova, Vršovců - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
13.06.2017 – 31.07.2018
Rekonstrukce nevyhovujících úseků historické kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 200 obyvatel.


Více o stavbě:


Stávající kanalizace v uvedené lokalitě u sídliště Zdeňka Štěpánka je z betonu: v ul. Vršovců vejčitého profilu 700/1050 mm (z roku 1903) a v ul. Meisnerově z trubek vnitřního průměru 400 mm (z roku 1910). Jak prokázala kamerová prohlídka, stoky jsou ve velmi špatném stavu – zkorodované, popraskané, zdeformované, místy chybějí části trub. V blízkém souběhu s kanalizací je veden vodovod, v ul. Vršovců z oceli vnitřního průměru 150 mm (z roku 1903), v ul. Meisnerově z litiny vnitřního průměru 150 mm (z roku 1974). Kanalizace a vodovod jsou vedeny v místních asfaltobetonových komunikacích ve vlastnictví města v hloubce do 3,5 metrů. SVS rozhodla o společné rekonstrukci kanalizace a vodovodu. 

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace použije potrubí z kameniny vnitřního průměru 1000 mm v délce 40,24 metrů, vnitřního průměru 800 mm v délce 170,91 metrů a vnitřního průměru 300 mm v délce 54,76 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu se použije potrubí z litiny vnitřního průměru 150 mm v celkové délce 247,80 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 27 domovních vodovodních přípojek a instalace dvou hydrantů, přepojení 30 kanalizačních přípojek a šesti přípojek uličních vpustí, rekonstrukce nebo vybudování osmi kanalizačních šachet, jakož i napojení na navazující stávající sítě. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu v souběhu. Závěrem dojde k obnově povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. června 2017. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do sedmi měsíců od předání staveniště, tj. do 13. ledna 2018. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti innogy. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 7. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies