Chomutov, Náměstí Dr. Beneše – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Chomutov, Náměstí Dr. Beneše – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
14.03.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 223,3 metrů a vodovodu v délce 260 metrů.


Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen úsekem potrubí z litiny vnitřního průměru DN 200 mm, uvedeným do provozu v roce 1960, a úsekem pocházejícím ze stejného roku provedeným z litiny průměru DN 250 mm. Řady jsou již dožilé, inkrustované a poruchové. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úsek kanalizace, tvořené betonovým potrubím průměru DN 300 mm z roku 1945, a úsekem z betonového vejce průměru 500/750, rovněž z roku 1945. Stoky jsou v havarijním stavu, popraskané, a vykazují vysokou korozi. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS bude stávající kanalizační stoka nahrazena novým potrubím z kameniny DN 300 v délce 37,72 metrů a úsek 185,58 metrů z kameniny DN 500. Dále bude provedena rekonstrukce vodovodu v celkové délce 260 metrů, jako materiál bude použito litinové potrubí DN 200. Součástí stavby je přepojení všech vodovodních a kanalizačních přípojek, vč. uličních vpustí. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu v délce kanalizace 223,3 metrů v souběhu, zbývající část vodovodu samostatným paženým výkopem.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 14. března 2018. Zhotovitel zajišťuje vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce budou zahájeny do konce dubna. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do šesti měsíců od předání staveniště, tj. do 14. září 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 120,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies