Doksy, Družstevní - rekonstrukce vodovodu

Doksy, Družstevní - rekonstrukce vodovodu
29.03.2018 – 31.05.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 212 metrů.


Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z polyetylenu vnitřního průměru DN 90 mm, uvedeným do provozu v roce 1980. Potrubí je velice poruchové, jelikož bylo provedeno z nekvalitního materiálu. Proto rozhodla SVS o rekonstrukci. Zároveň byla provedena kamerová prohlídka kanalizace, je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci stávajícího vodovodu použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu v celkové délce 212 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních přípojek.

Rekonstrukce vodovodního řadu A z materiálu PE-HD d90 začíná v km 0,0000 v ulici Družstevní podzemním hydrantem DN 80. Rekonstrukce vodovodního řadu pokračuje ulicí Družstevní proti spádu toku. V km 0,0975 je na řad napojen stávající vodovod PE 90 z ulice Štědrá. Rekonstrukce vodovodu končí v km 0,2120 napojením a stávající vodovod A 100 v křižovatce ulic Družstevní x Jiráskova. Při rekonstrukci bude přepojeno celkem 27 ks vodovodních přípojek, 1 propoj a napojen 1 nový podzemní hydrant H1 DN 80.

Stavba vodovodu bude prováděna v otevřeném, paženém výkopu. Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavba bude zahájena protokolárním předáním staveniště 29. března 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 31. května 2018. Stavbu koordinujeme s investiční akcí města Doksy, které plánuje obnovu povrchu komunikace.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 97,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies