Dubí, Drahůnská, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Dubí, Drahůnská, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
19.06.2018 – 31.07.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 200,4 metrů a kanalizace v délce 95,5 metrů.


Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 50, DN 80 a DN 150 mm, uvedeným do provozu v roce 1934. Řad je již dožilý a poruchový. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úseky kanalizace, tvořenou betonovým vejcem DN 400/600 a úsekem potrubí z betonu průměru DN 500, z roku 1935. Kanalizace je mělce uložena, potrubí je popraskané, v havarijním stavu, tvoří se kaverny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající kanalizace, pro kterou budou nově použity kameninové trouby KT DN 300 v délce 36,9 metrů a KT DN 250 v délce 58,6 metrů ve stávající trase a to v úseku od křižovatky ulic Drahůnská Nerudova po křižovatku ulic B. Němcové, Palackého a Příčná. Dále se jedná o rekonstrukci stávajícího vodovodu za nové potrubí z tvárné litiny TLT DN 150 PN 10 v délce 163,3 metrů a potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD100RC DN 100 PN 10 v délce 37,1 metrů ve stávající trase v ulici Drahůnská a B. Němcové a to v úseku od křižovatky ulic Tovární a Drahůnská za tokem Bystřice po křižovatku ulic B. Němcové, Palackého a Příčná. Vodovod je z menší části své délky uložen v souběhu s kanalizací, větší část je vedena samostatně ve větší vzdálenosti od kanalizace.

Pokládka potrubí bude v celé trase probíhat otevřeným výkopem. Potrubí kanalizace i vodovodu bude ukládáno do pískového lože s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem.

Během stavby bude pitná voda zajištěna provizorním vodovodem položeným na povrchu – tzv. suchovodem. V době přepojování suchovodu a nového vodovodu na stávající bude zásobování prováděno po nezbytně nutnou dobu z cisteren zajištěných provozovatelem vodovodu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 19. června 2018. Stavební práce začnou v těchto dnech (26. týden). Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114,1 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies