Jablonec n. Nisou, Hřbitovní, Na Roli - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Jablonec n. Nisou, Hřbitovní, Na Roli - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
09.07.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 354 metrů a kanalizace v délce 74,5 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad, tvořený potrubím z litiny DN 80 z roku 1954 a úsek z roku 1981. Potrubí je zastaralé, zkorodované, inkrustované, a evidujeme na něm celkem 6 poruch. Dále se v ulici Na Roli nachází kanalizační stoka z betonu DN 300. Potrubí je popraskané, chybí části trub, je zkorodované a obroušené, netěsní hrdla a je viditelný průsak balastních vod. Z uvedených důvodu rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající kanalizační stoky v ulici „Na Roli“. Kanalizační stoka je vedena v místní asfaltové komunikaci (vlastník město Jablonec nad Nisou). Celková délka rekonstrukce kanalizačních stok je 74,5 metrů. Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 300 vč. přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí. V celé délce rekonstrukce kanalizačních stok proběhne rekonstrukce otevřeným výkopem. V úsecích trasy, kde bude rekonstrukce stok prováděna v souběhu s rekonstrukcí vodovodních řadů, bude potrubí uloženo do společného výkopu.

Dále dojde k rekonstrukci stávajících vodovodních řadů v ulicích „Hřbitovní“, „Na Roli“ a „Polní“. Vodovodní řady jsou vedeny v místních asfaltových komunikacích (vlastník město Jablonec nad Nisou). Celková délka rekonstrukce vodovodních řadů je 349,00 metrů + 5,0 metrů pro propojení stávajících vodovodních řadů. Rekonstrukce vodovodu v celé délce i propojení stávajících řadů bude provedeno z polyetylenového potrubí PE 100RC. Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. V celé délce bude rekonstrukce provedena otevřeným výkopem. Součástí rekonstrukce bude také osazení 2 ks hydrantu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 9. července 2018. Vlastní stavební práce začaly v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště, tj. do 9. října 2018. Stavba je koordinována s rekonstrukcí plynovodu (investor RWE GasNet, s.r.o.). - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec na Nisou, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies