Kadaň, Dvořákova, rekonstrukce kanalizace

Kadaň, Dvořákova, rekonstrukce kanalizace
15.10.2018 – 31.12.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace a sanace kanalizačních šachet.


Více o stavbě:

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající jednotné kanalizační stoky z kameniny DN 300 z roku 1970. Stávající kanalizační stoka KA DN 300 vykazuje praskliny a v některých částech jsou posunuté spoje. Na stoku je napojena jedna kanalizační přípojka DN 200 od okolních nemovitostí.

Stavba počítá s rekonstrukcí stoky ve stávající trase a niveletě z a to z kameninových trub hrdlových KTH DN 300 v celkové délce 12,0 m a jedné nové šachty DN1000. Dále bude u 6 ks šachet provedena zednická sanace. Tři betonové šachty budou zrušeny. U jedné rušené šachty bude provedena oprava kanalizace v délce cca 7,0 m. Na jednom úseku bude v délce cca 1,0 m instalován bezvýkopovou technologií sanační rukávec.

Rekonstrukce stoky začíná v křižovatce ulic Poštovní x Dvořákova v km 0,000 napojením na stávající betonovou kanalizační šachtu a zakončena novou betonovou šachtou Š1 DN1000 v km 0,0120. U šachty Š2 bude provedena na výtoku ze šachty oprava potrubí v délce cca 3,0 m z důvodu propadu stropu potrubí. Mezi šachtou Š2 a Š3 bude provedena sanace pomocí bezvýkopové technologie opravným rukávcem v předpokládané délce 1,0 m. Mezi šachtou Š4 a Š5 bude pro nadbytečnost zrušena šachta a provedena oprava potrubí v délce cca 7,0 m. Dále v rámci akce budou v ulici Dvořákova zrušeny tři betonové šachty DN1000 a u 6 ks betonových šachet Š2 – Š7 bude provedena zednická sanace, tj. sanace kynet, nástupnice, rozebrání 0,5 m vrchní části a osazení novými prstenci vč. poklopů. V rekonstruovaném úseku bude přepojena jedna stávající kanalizační přípojka. Zemní práce budou prováděny v pažené rýze široké 1,0 m + 2x0,05 m = 1,1 m.

Investorem je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. října 2018. Vlastní stavební práce začnou v těchto dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. prosince 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 120,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies