Klášterec nad Ohří, Chomutovská, č. p. 79 - 103 – rekonstrukce vodovodu

Klášterec nad Ohří, Chomutovská, č. p. 79 - 103 – rekonstrukce vodovodu
28.05.2018 – 31.08.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 63,2 metrů.


Více o stavbě:

Vodovod v uvedeném úseku Chomutovské ulice je tvořen potrubím z litiny průměru DN 150, uvedeným do provozu v roce 1956. Vodovodní řad je dožilý, inkrustovaný a poruchový, z toho důvodu rozhodla SVS o jeho rekonstrukci.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodovodu ve stávající trase. Nový vodovod bude proveden z tvárné litiny TLT DN 150, PN10, s vnější protikorozní ochranou zinko-aluminiovým povlakem a s krycí modrou epoxidovou vrstvou a parametrech třídy K9 s vnitřní vysokopecní cementovou vystýlkou. Celková délka rekonstruovaného vodovodu je 63,2 metry. Na trase vodovodu budou přepojeny stávající vodovodní přípojky a 3 přípojky budou nové opraveny. Pokládka vodovodu bude v celé trase probíhat otevřeným výkopem. Potrubí bude ukládáno do pískového lože s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem

Vodovodní řad bude  při rekonstrukci odstaven a zásobování pitnou vodou bude zajištěno přepojením na provizorní vodovod. Jako náhradní zásobování v době přepojování nově zrekonstruovaného vodovodu bude na místo provozovatelem přistavena cisterna s pitnou vodou.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 28. května 2018. Vlastní práce začínají v těchto dnech (26. týden) a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 120,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies